SES 2020 İlk Çeyrek Sonuçlarını Yayınladı

SES 2020 İlk Çeyrek Sonuçlarını Yayınladı
Share

11.Mayıs.2020 – SES S.A., 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ilk üç aylık döneme ait değerlendirmede, şirketin beklentileri ve SES Networks'teki güçlü gelir artışı paralelindeki performansla sağlam finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, COVID-19 küresel pandemisinden bugüne kadar sınırlı bir şekilde etkilendi, ancak küresel ekonomi ve şirketin hizmet verdiği belirli sektör kolları üzerinde benzeri görülmemiş etki göz önüne alındığında, SES, 2020’de karşılaşılabilecek zorlukları hafifletmek için proaktif olarak bir dizi önlem aldı.

Finans Raporunda Öne Çıkanlar

 • Raporlanan 478,9 milyon Avro gelir (Sabit FX'de % 1,9 düşüş)
 • Temel gelir 470,8 milyon Avro (Video: -%7,8 ve Networks +% 7,7)
 • % 59,5'lik bir marjı temsil eden 284,7 milyon Avro FAVÖK (2019 1Ç: % 60,4)
 • SES hissedarlarına ait net kar 50,8 milyon Avro (2019 1Ç: 72,2 milyon Avro)
 • FAVÖK'e 3,32x net borç 2019'dan daha düşük (2019 1Ç: 3,40x). 2021 yılına kadar güçlü nakit ve likidite pozisyonu ve yeniden finansman ihtiyacı yok.
 • 2020 mali yılında beklenen gelirin % 85'i şimdiden sözleşmeye tabidir. COVID-19 rüzgarlarının erken safhasında verilen finansal görünümde güncelleme yapılmadı.
 • Çift haneli rakamlı milyonları hedefleyen 2020 ihtiyari harcamada önemli tasarruflar ve 2020-2024 döneminde 180 milyon avroluk sermaye harcamasında azalma da dahil olmak üzere proaktif olarak alınan önemli COVID-19 azaltma önlemleri.


SES İcra Kurulu Başkanı Steve Collar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “SES Networks'te temel gelir artışını hızlandıran ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla 2020'ye güçlü bir başlangıç yaptık. SES Networks şu anda genel olarak işimizin % 40'ından fazlasını temsil ediyor ve 2019 yılında imzalanan önemli müşteri sözleşmelerinin tam yıl katkılarını gördüğümüz için mobilite hizmetlerimiz yıllık % 29 büyüme ile öne çıkıyor. Bu çeyrek dönem sonuçları, yıllık bazda tekrar eden işletme giderlerinin azaltılmasına katkıda bulunmuş ve devam eden uygulama odağımızı yansıtmaktadır.

Ağırlıklı olarak sabit, uzun vadeli sözleşmeler ve 2020 için beklenen gelirimizin % 85'inin güvence altına alınmış olduğu güçlü, esnek bir işimiz var. Bugüne kadar sonuçlarımız COVID-19'dan büyük ölçüde etkilenmedi. Bununla birlikte, pandeminin küresel ekonomi ve hizmet verdiğimiz birçok iş alanı üzerindeki etkisi derindir ve en çok etkilenen müşterilerimizi desteklediğimizden etkilenmemiz kaçınılmazdır. COVID-19 ortamının 2020 performansımıza getireceği gelir etkisi hakkında bir değerlendirme yapmak içinse henüz çok erken.

FAVÖK üzerindeki etkileri hafifletmek için COVID-19'a özgü tedbirlerin uygulanmasında erken önlemleri aldık (bu yıl için orta çift haneli milyonlar düzeyinde ihtiyari harcamalara ilişkin önemli limitler dahil olmak üzere) ve önümüzdeki 4 yıl içinde sermaye harcama
programımızdan 180 milyon Avro'yu çıkardık. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın güvenliğini sağlamaya, iş sürekliliğini sağlamaya, müşterilerimizi desteklemeye ve SES'in bu dönemden mümkün olan en güçlü konumda ortaya çıkmasını sağlamak için tüm adımları atmaya odaklandık. SES'in COVID-19’un yarattığı operasyonel zorluklara sorunsuz bir şekilde adapte olmuş olması ve müşterilerimize her zamanki gibi aynı kalite ve uzmanlıkla kritik hizmetler sunmaya devam eden inanılmaz ekiple birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum.”

COVID-19 Global Pandemisine Yanıt
Bir iş perspektifinden bakıldığında, SES’in bu zorlu döneme olan yanıtı ve eylemleri aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

 • Çalışan güvenliği ve iş sürekliliği: SES, 2020 Mart ayının başından bu yana, herhangi bir hükümet düzenlemesinden önce başlayarak, 2.100’den fazla tam zamanlı çalışanının ve ek yarı zamanlı personel/ sözleşmelinin çoğunluğu için dünya çapında bir “evden çalışma” politikası sürdürmektedir. SES ağındaki tüm operasyon merkezleri % 100 hizmetle operasyonel durumdadır;
 • Finansal durum: 31 Mart 2020 tarihinde SES, 23 Nisan 2020 tarihinde hissedarlara ödenen 2019 temettüsü (toplam 184 milyon Avro) ödenmeden önce 437.2 milyon Avro nakit ve nakit eşdeğer kaydetmiştir. Grubun yeniden finansman gereksinimi yoktur. SES, maliyeti ve ihtiyari harcamaları yönetmek için ek önlemler uygulayarak, sermaye harcamalarını önceki tahminlere kıyasla 2020-2024 dönemi için 180 milyon Avro azaltmıştır;
 • Müşteri segmentleri ve pazarlar: SES'in ticari sözleşmelerinin sabit ve uzun vadeli niteliği, grubun 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 6.2 milyar Avro'luk tam korumalı sözleşme birikiminde yansıtılan güçlü nakit akışı görünürlüğü ve güvenliği sağlamaktadır. SES başta Havacılık (grup gelirinin yaklaşık % 7'si), Denizcilik (grup gelirinin yaklaşık % 4'ü) ile Spor ve Etkinlikler (grup gelirinin yaklaşık % 1'i) olmak üzere tüm iş kollarındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir;
 • Destek ve Yardım: SES çalışanları, zor durumdaki topluluklara yardım eden veya COVID-19'la mücadelenin ön cephesinde gönüllü olarak hizmet veren nitelikli kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışlar da dahil olmak üzere yerel topluluklarını desteklemek için “SES Give Back” yardım desteği programını kullanmaktadır.


Video: Grup gelirinin% 59'u (2019 1Ç:% 63)

SES video revenue by vertical 2020


31 Mart 2020'de SES, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere 2.923 HD kanal (yıllık % 3,4 artış) ve 53 ticari UHD kanal (2019 1. Çeyrek: 52) dahil olmak üzere toplam 8.330 TV kanalının yayınını ulaştırdı. SES uydu filosu aracılığıyla yayın gerçekleştiren TV kanallarının % 68'inden fazlası artık HEVC'deki % 4’lük bir ek ile MPEG-4 formatında yayınlanıyor.

SES, 2019 yılında endüstri liderliği yaptığı video bölgelerinde toplam 367 milyon TV hane halkına (2018'de 355 milyon hane) hizmet verdi. Avrupa'daki erişim, tüm TV hanelerinin %60'ından fazlasının video içeriklerini yayınlamada SES'e güvenmesiyle birlikte 168 milyon TV hanesine ulaştı. SES, Kuzey Amerika'daki 69 milyon TV hanehalkına olan erişimiyle, ABD'deki TV hanehalklarının %60'ından fazlası için önemli bir dağıtım platformu olmaya devam ediyor.

Öte yandan SES’in uluslararası pazarlara erişimi de genişlemeye devam ediyor ve şirket hali hazırda Asya-Pasifik, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'da toplam 130 milyon TV hane halkına hizmet ulaştırıyor.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
Richard Whiteing
Yatırımcı İlişkileri
Tel: +352 710 725 261
[email protected]

Suzanne Ong
Dış İletişim
Tel: +352 710 725 500
[email protected]

Umut Egitimci
Stober, Poltavets & Associates (SP&A)
Tel: +90 532 297 3774
[email protected]

SES Hakkında

SES, hem en yüksek kalitede video içeriği dağıtarak hem de dünya çapında sorunsuz bağlantı sağlayarak
dünyanın her yerinde inanılmaz deneyimler sunmak için cesur bir vizyona sahiptir. Küresel içerik bağlantısı
çözümlerinde lider olan SES, ticari olarak kanıtlanmış, düşük gecikme süresine sahip MEO O3b sistemi de dahil
olmak üzere, dünyanın tek, çok yörüngeli uydu takımyıldızını küresel kapsama ve yüksek performansın
benzersiz kombinasyonu ile yönetmektedir. SES, geniş ve akıllı, bulut özellikli bir ağdan yararlanarak karada,
denizde veya havada, kısacası her yerde yüksek kaliteli bağlantı çözümleri sunabilir ve bu kapsamda, dünyanın
önde gelen telekomünikasyon şirketlerine, mobil ağ operatörlerine, hükümetlere, bağlantı ve bulut hizmeti
sağlayıcılara, yayıncılara, video platformu operatörlerine ve içerik sahiplerine güvenilir bir ortaklık sunmaktadır.
SES’in video ağı 8.300'den fazla kanala ev sahipliği yapmaktadır ve hem doğrusal hem de doğrusal olmayan
içerik yönetimi için medya hizmetleri sunarak 367 milyondan fazla haneye benzersiz bir erişim sağlamaktadır.
Şirket, Paris ve Lüksemburg borsasında işlem görmektedir (Ticker: SESG). Daha detaylı bilgi için
www.tr.ses.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Presentation of Results

A presentation of the results for investors and analysts will be hosted at 9.30 CEST on 7 May 2020 and will be broadcast via webcast and conference call. The details for the conference call and webcast are as follows:

U.K. (Standard International Access)     +44 (0) 20 3003 2666
France                                                       +33 (0) 1 7037 7166
Germany                                                    +49 (0) 30 3001 90612
U.S.A.                                                          +1 212 999 6659

Confirmation code            SES Q1

Webcast registration            https://channel.royalcast.com/webcast/ses/20200507_1/
 
The presentation is available for download from the Investors section of the SES website (www.ses.com), and a replay will be available shortly after the conclusion of the presentation.